Utflyktsmål

Det finns flera utflyktsmål i Hankmo byar

Hankmotrappan

Motionstrappan byggdes år 2022 som en del av ett Leader-projekt (projektets slutrapport finns här). Förutom den offentliga finansieringen, kunde projektet slutföras tack vare privat finansiering och en hel del frivillig hjälp. Trappan finns vid Västerhankmovägen 258, mellan Västerhankmo UF och Västerhankmo hembygdsförening. Invid trappan finns byns elljusspår som leder till Slätkärr grillplats.

Homlax grillkåta

Hankmospåren går via grillkåtan men man kan också ta sig dit via Hömossvägen

Karikatornet

Skyltning till tornet finns från Österhankmo simstrand
Karikaleden (1,7 km)

Slätkärr grillplats

Till Slätkärr kommer man via elljusspåret 1 km från Hankmotrappan

Öjskatsleden