Hankmospåren

Vintertid sköter föreningen om ca 30 km skidspår som även knyter ihop byarna Väster- och Österhankmo. Se karta nedan, start exempelvis vid Hankmo daghem (Eidisbackvägen 150) eller Västerhankmo UF-lokal ”Bjärji” (Västerhankmovägen 258). För skötseln av skidspåren har föreningen en egen snöskoter och spårkalle samt ett antal synnerligen flitiga talkoarbetare. 

Att uprätthålla kilometervis med skidspår är inte kostnadsfritt. I Hankmo IFs regi sköts Hankmospåren, dock helt på talkobasis. Föreningen har bland annat en egen snöskoter och spårkalle för detta ändamål. Frivilliga monetära stöd för upprätthållandet av Hankmospåren kan inbetalas till Hankmo IFs konto vid Kvevlax SB: FI86 4958 1040 0750 89 med meddelandet ”Hankmospåren”. Understöd kan också betalas via MobilePay med koden 62253 eller via QR-koden nedan. Vi finns också på epassi, Edenred, Smartum och Eazybreak. Tack för ert bidrag!

Spårstatus

20.03.2022 – Skidspåren prepareras ej längre.
09.03.2022 – Nypreparerat hela. Obs! Skogsavverkning Storkärr-Byträsket.
25.02.2022 – Nypreparerat hela.
18.02.2022 – Nypreparerat hela inklusive Österhankmo på isen.
09.02.2022 – Nypreparerat hela.
05.02.2022 – Nypreparerat hela.
31.01.2022 – Nypreparerat hela.
28.01.2022 – Nypreparerat hela.
20.01.2022 – Nypreparerat hela.
08.01.2022 – Nypreparerat hela.
05.01.2022 – Nypreparerat hela.
03.01.2022 – Nypreparerat södra delen.
29.12.2021 – Nypreparerat hela, med Kvevlaxkoppling.
26.12.2021 – Nypreparerat Lappsund – Hankmo skola – Bjärji – Hömoss.
17.12.2021 – Nypreparerat södra delen.
26.11.2021 – Hankmospåren nu öppna (endast södra delens spår)!

01.04.2021 – Spåren smälter bort.
25.03.2021 – Spåren preparerade sista gången.
23.02.2021 – Spåren preparerade till Byagården.
10.02.2021 – Spåren preparerade (förutom till Byagården).
05.02.2021 – Spåren preparerade med koppling till Kvevlax och Mälsor.
31.01.2021 – Spåren preparerade med bra koppling till Kvevlax.
26.01.2021 – Södra delens spår preparerade, med tunn koppling till Kvevlax.
16.01.2021 – Norra delens spår delvis preparerade (UF-lokal – Hömoss).
14.01.2021 – Hankmospåren nu öppna (endast södra delens spår)!

10.03.2020 – Spåren smälter bort.
28.02.2020 – Spåren nypreparerade efter nysnö och i fint skick.
16.02.2020 – Spåren regnar bort.
30.01.2020 – Hankmospåren nu öppna!

25.03.2019 – Spåren smälter bort.
12.03.2019 – Spåren nypreparerade efter nysnö och i fint skick.
03.03.2019 – Spåren nypreparerade efter nysnö och i skick.
22.02.2019 – Hankmospåren är nu ihopkopplade med Mälsorspåret.
26.01.2019 – Nydragna spår, även spåret till Andreas Knips Hembageri.
19.01.2019 – Djupare spår dragna. Ännu inte till Kvevlax/Österhankmo.
05.01.2019 – Hankmospåren nu öppna med tunna spår!

19.04.2018 – Spåren smälter bort.
17.02.2018 – Nu är alla skidspåren i bra skick, även spåret från Byagården.
01.02.2018 – Skidspåren i gott skick. Även koppling till Kvevlax finns.
28.12.2017 – Hankmospåren nu öppna!

13.03.2017 – Spåren smälter bort.
03.03.2017 – Nydragna spår från Hankmo skola och Västerhankmo UF.
25.02.2017 – Hankmospåren nu öppna!